2023, 14 oktober, Verslag Huiskamerfestival Naaldwijk