2023, 11 maart: Verslag Huiskamerfestival Poeldijk